Ordföranden har ordet

Vi i styrelsen jobbar vidare med att få ner hastigheten på vägen.

Vi ser över olika alternativ där man tydligt kan se att det är en 30 väg vi kör på och hastigheter över detta inte är acceptabelt.

Vi har också sista åren sett en stor ökning av trafik mellan Hagryd dala och Sannådala och vice versa.

Vi kommer nu sätta upp nya skyltar där asfalteringen tar slut samt där vägen tar slut vid övergången till Hagryd dala för att få bort denna trafiken i möjligaste mån.

De fordon som inte kommer under viadukten vid Hagryd dala får givetvis köra genom Sannådala OM de ringer angivet tfn nummer och betalar in angiven summa.

Med hopp om en säkrare och lugnare väg med mindre slitage.

Gunnar Nilson