Årsmöteshandlingar 2020

Förslag till Dagordning stämma 2020

Förslag till styrelse och revisorer 2020 Sannå Dalavägens vägsamfällighet

Årsredovisning 2019

Resultatrapport 2019

Balansrapport 2019

Revisionsberättelse för 2019

Sannå-Dalavägens Vägsamfällighet 2020-01-09 Motioner

2020-03-19 Protokoll Årsstämma för 2019

Verksamhetsberättelse för 2019

 

Då banken ville ha förtydligande på mandatperiod för styrelsemedlemmar har protokollet för Årsstämman reviderats med detta.
Protokoll Sannå Dalavägens vägsamfällighet rev2020-04-02