Om Sannå Dalavägen

Sannå Dalavägen ligger i Särö, Kungsbacka kommun. Vägen sträcker sig från Östra Särövägen längs hela Sannå Dala. Gränsar till Sandsjöbackas Naturreservat och är en 1,7 km lång enskild väg. Vägsamfälligheten har ansvar för löpande underhåll av vägen.