Kontakt

 

Sannå-Dalavägens vägsamfällighet

Mail: styrelsen@sannadala.se

Bank-Giro: 288-1928

Styrelsen 2021

Ordförande: Peter Magnusson
Sekreterare: Anette Andersson
Kassör: Cecilia Norlin

Ledamöter
Christian Trogen
Daniel Svensson

Suppleanter
Gunnar Nilson
Per Sandahl

Lämna ett svar