Kontakt

Sannå-Dalavägens vägsamfällighet

Mail: styrelsen@sannadala.se

BG: 288-1928

Styrelsen 2022

Ordförande: Peter Magnusson

Ledamöter:
Andreas Sjölin
Anette Andersson
Cecilia Norlin
Peter Svanquist

Suppleanter:
Christian Trogen
Daniel Svensson

Revisorer:
Sten Falk
Max Jonason

Lämna ett svar