Avgifter

Stämman har för 2015 beslutat att fastställa avgiften per andel till 200 kronor, samma som föregående år. Hur många andelar ni har framgår av fakturan. Fakturan är utdelad och ska vara betald senast den 31 maj.

Antal andelar är fastställda vid förrättning med Länsstyrelsen, Samfälligheten består av totalt 497 andelar. Antalet andelar beror bland annat på hur långt in på vägen som fastigheten är belägen, och om det är året-runt eller fritidsfastighet. 

Bank-Giro till föreningen: 288-1928

 

Lämna ett svar