Avgifter

Stämman har för 2024 beslutat att fastställa avgiften per andel till 250 kronor, vilket är en höjning med 25% från tidigare år. Hur många andelar ni har framgår av fakturan. Sista betalningsdag för fakturan är senast den 31 maj.

Antal andelar är fastställda vid förrättning med Länsstyrelsen, Samfälligheten består av totalt 497 andelar. Antalet andelar beror bland annat på hur långt in på vägen som fastigheten är belägen, och om det är året-runt eller fritidsfastighet. 

Bank-Giro till föreningen: 288-1928

Lämna ett svar