Viktig information till alla boende på Sannå-Dalavägen!

Vägföreningens styrelse har ett antal möten varje år och sköter det praktiska beträffande ekonomi, väghållning, planering och budgetering m.m. Sittande styrelse tycker inte det är så våldsamt betungande utan har tvärtom ganska trevligt tillsammans. Vägen är dock vårt gemensamma ansvar och det är fantastiskt trevligt om fler engagerar sig. Kom gärna på vår gemensamma städdag den 13/4 och träffa dina grannar. Vi tar en gemensam promenad längs vägen, plockar upp en o annan tomburk, klipper av en utstickande gren och grillar en korv eller två.

Vi står inför en större förändring för alla hushåll på vägen. 2017, (tror vi) kommer vi att få kommunalt vatten och avlopp på vår väg och i samband med det så väljer de flesta vägarföreningar att också gräva ner fiberkabel. Inför detta måste en hel del information skaffas och många beslut måste tas. Det är viktiga beslut för alla längs vägen och berör alla, inte minst ekonomiskt. Den första åtgärden är att bilda en avloppsförening. Föreningen bör bildas snarast och dess styrelse bör inte vara densamma som vägföreningens. Vi efterlyser därför dig som kan tänka dig att engagera dig i frågan. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper, bara en vilja att skapa bra förutsättningar för vårt kommande engagemang. Prata gärna med varandra om någon kan tänkas ta tag i detta och kom med på städdagen och anmäl ditt intresse eller meddela vägföreningen på styrelsen@sannadala.se