Ordförande har ordet

Äntligen kom så vårdagjämningen och årsmötet. Inte riktigt på samma dag men nästan.

Vill tacka alla närvarande för ett bra möte och samtidigt tacka för det förnyade förtroendet som ordförande.

Nu ser vi fram emot mycket sol och härliga vårdagar och så ses vi på årets städdag den 9/5. Det kommer också att bli ett möte angående farthinder efter städdagens slut. Utskick kommer.

Tack för ordet smiley

ordförande har ordet

Våren närmar sig obevekligen och med den tjällossningen. Under denna tjällossning är det inte tillåtet att framföra fordon med en totalvikt på 4 ton. Detta för att inte vägen skall spricka ännu mer eller att vägtrummor skall gå sönder och orsaka ännu större skador.

När tjällossningen väl är över så finns det goda chanser att det värsta sprickorna går tillbaka, enligt vägverket. Vi håller tummarna för det och att värmen hittar hit fort.

Tack för ordet och väl mött på söndag smiley