Ordförande har ordet

Äntligen kom så vårdagjämningen och årsmötet. Inte riktigt på samma dag men nästan.

Vill tacka alla närvarande för ett bra möte och samtidigt tacka för det förnyade förtroendet som ordförande.

Nu ser vi fram emot mycket sol och härliga vårdagar och så ses vi på årets städdag den 9/5. Det kommer också att bli ett möte angående farthinder efter städdagens slut. Utskick kommer.

Tack för ordet smiley