Grus på vägen

Nu är det mycket grus på vägen. Sopning är beställd och kommer efter påsk, så tills dess, kör och cykla försiktigt.

Ordföranden