Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Hej, nu har vi skickat ut kallelsen till ordinarie föreningsstämman i vår vägsamfällighet.
Den kommer att äga rum onsdagen den 15 mars kl 20:00 på Nya Särögården.
Sista dag att lämna in motioner är 31 januari 2023.

Vi hoppas att ni har möjlighet att komma!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen