Kantklippning

Kantklippning av vår väg kommer att ske veckan efter midsommar.
Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig sommar!