Information från styrelsen

Vår väg har ju efter den långa och stränga vintern ådragit sig ett antal sprickor som kommer att lagas under vecka 22 alt 23. Detta skall inte orsaka några större störningar enligt Sandahls som skall utföra arbetet. Maskinerna är av den art att de kan köras åt sidan när det kommer trafik. Vi ber om förståelse för att det kan bli lite väntan.

På medlemsmötet den 20/5 beslutades att återställa 3 farthinder men vi ersätter dessamed asfalt istället då de tidigare ansågs obekväma. Även detta arbete skall Sandahls (samma företag som asfalterade vår väg i höstas) utföra.

Protokollet från mötet kommer att läggas upp på denna hemsida samt anslås på anslagstavlan.

Även kantklippning är beställd och kommer att utföras innan midsommar förutsatt att det inte är för torrt i markerna.

Styrelsen vill be alla att se över sina häckar och buskar så dessa inte skymmer utfarter o sikt. Vägföreningen genom styrelsen har ett ansvar att se till att sikten inte är skymd men skall i första hand ge var och en möjlighet att själva klippa vid sin fastighet där det behövs.

Hälsningar

Styrelsen