Välkommen på årsmöte!

Årsmöte i Sannådalavägens vägförening söndagen den 25 mars kl.16.00

i Släps Församlingshem, stora salen.

Välkomna hälsar styrelsen!