Välkomna till ordinarie föreningsstämma för 2021

Välkomna till föreningsstämman för 2021. Det hålls även i år via Zoom. Kallelse och handlingar läggs in under Årsmöteshandlingar 2022.