November

 

Hej alla,

Vi hoppas att ni alla har det bra och att ni tar hand om er där ute.

Nu är vintern här även om det hittills har varit mildväder.
Som ni också har fått information om från Kungsbacka kommun har geoundersökningar börjat göras för anläggning av VA i området.
25 november kommer de att gå igenom vår dagvattenavrinning.
Någon från styrelsen kommer att vara på plats.

Kör försiktigt nu när det är mörkt och se gärna till att ni har reflexer eller annat som gör att ni syns.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen