Kallelse till Årsmöte

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Sannå-Dalavägens vägsamfällighet 2019

Torsdagen 14 mars kl. 19.00 i Släps församlingshem, stora salen

Välkomna!