Höst!

Så drog sig då sommaren tillbaka och hösten är på väg med sina vackra färger. Med hösten kommer också mörkret, så tänk på lampor och reflexer på cyklar och barn. Självklart är det också allas vårt ansvar att anpassa vår hastighet efter de förhållanden som råder!
Under september så kommer årets sista kantklippning att ske och det kommer även att göras en mer radikal röjning av buskar, sly och träd efter vägen. För att vägen ska beviljas statsbidrag är detta ett krav, och trafikverket utför inspektioner då och då. Detta gjordes senast i maj 2017 och då framfördes önskemål om detta. Det främjar naturligtvis säkerheten för samtliga som vistas på vägen och ligger därför i allas vårt intresse.

Styrelsen hoppas att alla är nöjda med den löpande skötseln av vägen och tar naturligtvis gärna emot era synpunkter på styrelsen@sannadala.se

God Höst!