Välkommen på Årsmöte!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Sannå-Dalavägens vägsamfällighet 2017

Torsdagen den 16 mars, kl 19.00 Släps församlingshem, stora salen

Dagordning och övriga handlingar finner du under rubriken till vänster.

Välkomna! – Styrelsen-