Glad vår allihop!

Fakturor för vägavgiften är nu utskickade med förfallodatum 31/5.
Saknar du din faktura så kontakta styrelsen!

Vägstädning 2016!

Söndagen den 24 april är det dags för den årliga städningen av vår gemensamma väg.

Vi träffas  utanför familjen Sandberg på Sannådalavägen 105 och fördelar uppgifter och sopsäckar.  Start klockan 11.00! Även små insatser välkomnas.

På agendan står skräpplockning, klippning av utskjutande grenar och rensning av vägtrummor m.m.  Har Du något Du tycker bör göras så maila gärna styrelsen på styrelsen@sannadala.se snarast. Ta med egna lämpliga redskap!

Om Du inte har lämnat Din e-postadress till föreningen så var snäll och gör det snarast till styrelsen@sannadala.se  Vi behöver den för att skicka faktura och information till dig!

Om vädret är lockande och uppslutningen god, så avslutar vi med gemensam korvgrillning. Stora och små är lika välkomna.  Ta chansen att aktivt medverka till en vacker närmiljö och till en levande grannsamverkan där du bor!

OBS!  Om Du kör på vägen under denna tid så tänk på att det vistas ovanligt mycket vuxna, barn, djur och kanske avklippta grenar på vägen och visa extra mycket hänsyn!    Varmt välkomna alla, önskar styrelsen!