Välkommen på Årsmöte

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Sannå-Dalavägens vägsamfällighet 2016.

 Torsdagen den 31 mars, kl 19.00 i Släps församlingshem, stora salen

Under rubriken ”Årsmöteshandlingar 2016” finner du:

Styrelsen verksamhetsberättelse för 2015

Förslag till dagordning

Förslag till styrelse och revisorer

Välkomna hälsar Styrelsen!