Höst i Sannå Dala!

Sommaren har övergått i höst, vi ser fram emot en vacker sådan. Arbetet i styrelsen fortgår som vanligt och du når oss på styrelsen@sannadala.se. Lämna gärna Din mailadress där så kommer all information och nästa faktura den vägen. Är du intresserad av att ingå i styrelsen så tar vi gärna emot Din intresseanmälan!

?